Prosecutors

"สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อดำรงความเที่ยงทำ โดยต้องการงานบริการด้านเอกสารจำนวนมาก และรวดเร็ว ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย

 

ต้องยังสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นภาระที่สำคัญในการให้บริการ ดังนั้นหน่วยงานอัยการจึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน"

When you use Laserfiche enterprise content management, your attorneys go to court with laptops instead of briefcases full of paper files—an advantage that ultimately leads to better communication, easier pretrial conferences and quicker case resolutions.

 

 

Laserfiche provides both departmental flexibility and enterprise control, extending flexibility over filing, repository design and workflow to individual departments and offices, while still enabling IT to set and maintain top-level standards. With Laserfiche, you store case file folders—scanned paper documents, e-mails, Microsoft Word, Excel and PowerPoint files, digital audio and video files, photographs and PDFs—in a central, secure repository where attorneys and support staff can easily locate, share, update, and even annotate documents. The result? Better communication and collaboration among your office, courts and law enforcement.

 

How we help:

 • Simplify Daily Business Processes

 • Streamline Litigation Preparation

 • Speed Document Review

 • Simplify Discovery

 • Additional Resources

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Read the case study

 

Simplify Daily Business Processes

Laserfiche’s unique template fields make it easy to structure your repository around case number or criminal transaction number, making the system more intuitive for staff—and easier to link with case management or state database systems.

 • Enable police officers and opposing counsel to submit police reports, pre-trial motions and other documents electronically.

 • Use sticky note annotations to provide detailed analysis and charging instructions directly on case documents.

 • Automatically notify attorneys of assigned cases as well as notify police when charges are filed.

 • Eliminate misplaced files, files lost in transit from off-site storage facilities and inappropriately accessed files.

 • Maintain the integrity of sealed case files by automatically routing them to a confidential folder.

 

Case Study

 

The Prosecution Rests

“Paperless file management is not an ‘if,’ it’s a ‘when.’ Our change has led to a revolutionary improvement in how we do the people’s business, and it’s a harbinger of the future for many other prosecutors’ offices.”

 

Streamline Litigation Preparation

Drop your highlighter and use Laserfiche to easily search the case file—you’ll be more familiar with your case and better prepared for testimony and cross-examination.

 • Search the full text of transcripts, witness statements and depositions, and save results for use at trial.

 • Use bolded lines of context to quickly identify when a witness refers to an item at issue.

 • Sort documents chronologically to establish a timeline and easily identify a sequence of events.

 • Create shortcuts to important documents, maintaining the integrity of the case file while separating out specific documents needed for trial.

 

Case Study

 

Aloha, Efficiency!

“Thanks to Laserfiche, our attorneys were ready for the trial, despite the fact that they’d just been assigned to the case.”

 

Speed Document Review

KPMG estimates that first-level document review encompasses anywhere from 58-90% of total litigation costs. Laserfiche streamlines document review so your staff quickly narrows the document set for further review.

 • Annotate documents with working notes.

 • Locate information—even in handwritten paper documents—with powerful indexing functionality.

 • Quickly identify pertinent documents with highlighted search results.

 • Separate and secure privileged information with user-, folder- and document-level security.

 • Export search results to an Excel spreadsheet to quickly identify “hot” documents.

 

Case Study

 

Laserfiche Law and Order

“We can illustrate for the jury all kinds of things from the images stored in Laserfiche. Location of evidence, where an incident took place, where the lighting was and what type of evidence was found.”

 

Simplify Discovery

Copying and distributing discovery documents is one of the most resource-consuming components of litigation. Laserfiche reduces the costs of discovery production, both in staffing and supplies.

 • Provide opposing counsel with secure read-only Web access to discovery documents.

 • Enable opposing counsel to submit discovery documents electronically, which can then be added to the master case file.

 • Securely redact privileged information from discoverable documents.

 • Burn documents to CDs or DVDs with included viewers and search functionality, enabling access from computers that do not have Laserfiche software installed.

 

Case Study

 

Law’s New Order

“There’s no more looking for files. Everyone can work on the same file at the same time.”

 

 

Additional Resources

Brochures

· How Laserfiche Works for Lawyers

Improve case file management and provide outstanding client service

 

Please install Adobe Flash Player to view video or download.

 

What our customers are saying:

“With Laserfiche, our work product is better and our volume is higher, because the time we save on repetitive, manual tasks has been redirected to more substantive aspects of our jobs.”

 

— Nina Bullock
Administrative Assistant to the County Attorney 
Durham County, NC, Legal Department

DIS Computer (Thailand) Co.,Ltd.

388 Exchange Tower 29th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey District, Bangkok 10110 Thailand 

DBD CODE: 0105550032227

Call

T: +662 1049215

F: +662 1049101 

 • facebook
 • w-googleplus