1/4

ก ข ค ง

"ด้วยซอฟแวร์ ที่มีกลุ่มลูกค้ากว่า 32,000 องค์กรทั่วโลก ความสามารถของทีมงานกว่า 300 คน ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของลูกค้าจากหลากหลายส่วน ซอฟแวร์ของเรามีระบบสนับสนุนภาษาไทยเพื่อให้เหมาะกับการทำงานในส่วนราชการ โดยมีมาตรฐาน ไมโครซอฟ .NET  และ OCR ภาษาไทย"

With Laserfiche’s client who already using software over 32,000 organizations worldwide, end to end feature with expertise team over 300 staff can help customer solving Documents management issue for variety of industry.  For local Thai language that will be majority of Thai government, our software can provide Thai language as Microsoft .NET and Thai OCR technology.

For your complex content-related processes, Laserfiche’s agile ECM can simply manage and deliver full feature with ECM foundation:

  • Solves departments’ specific document related challenges.

  • Manages documents, content and records comprehensively.

  • Adapts to address every content-related process in the enterprise.

  • Delivers ROI with straightforward implementation and licensing.

 

Laserfiche gives you to solving document problem with that most flexible ECM foundation that include user friendly window base folder and workflows.

INDUSTRY SOLUTION